kosár tartalma:
Az Ön kosara üres!
részletek
Ország Boltja 2013 Minőségi díj Háztartási gépek kategória I. helyezett

eBolt Internetes Műszaki Áruház

Bejelentkezés
Kosár
Szerződési Feltételek
Ügyfélszolgálat
Rendeléskövetés
Garancia
Hírlevél

Adatvédelmi politika

Üdvözöljük Önt az eBolt Kft. Internetes Műszaki Áruházában!
Magyarország legsikeresebb internetes áruháza a műszaki termékek piacán!

A D A T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T

Az eBolt Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 4/D., cégjegyzékszám: 01-09-167835,
Adatkezelési azonosítónk: 401-0001) fontosnak tartja vásárlói adatainak biztonságos, és diszkrét kezelését. Ezért készítettük el az adatvédelmi szabályzatunkat, amely biztosítja ügyfeleinket arról, hogy adataikat biztonságban kezeljük. Az eBolt Internetes Műszaki Áruházban regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az eBolt Kft. alvállalkozójaként működik (pl. Posta, futárszolgálat). Ekkor azonban, az alvállalkozók az eBolt Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelmi szabályzatunk a Felhasználók és a Megrendelők adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Felhasználók a Felhasználással, a Megrendelők az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy ezeket a szabályokat elolvasták, megértették és elfogadták.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelés biztonsága: Az eBolt Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és a Megrendelők információs önrendelkezési jogát. Az Adatkezelésre kizárólag az eBolt Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és az eBolt Kft. munkavállalói, illetve alvállalkozói jogosultak. Az adatkezelésre jogosultak vállalják jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak betartását az adatkezelés során.

Az Adatkezelés alapja: Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy a Megrendelő önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. eBlot Kft. adatot csak a Felhasználó, illetve Megrendelő önkéntes adatmegadásával kezel. eBolt Kft. adatot - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy a Megrendelő előzetes engedélyével ad ki. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt eBolt Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az eBolt Kft. által kezelt adatok kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok körét öleli fel.

Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Felhasználók és a Megrendelők irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és a Megrendelőket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint a Megrendelők adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, valamint személyre szóló vásárlási élményt nyújtson.

Az Adatok tárolása: Az eBolt Kft. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen a hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

A Felhasználó illetve Megrendelő tájékoztatása: Az eBolt Kft. a Felhasználó, illetve az Megrendelő kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóról, illetve az Megrendelőről tárolt adatokról és az adatkezelés időtartamáról, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbításról.

Nyilvános adatok kezelése: Valamennyi Felhasználó és Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eBolt Kft. jogosult a Felhasználó, illetve az Megrendelő ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

ADATKEZELÉS

Az eBolt Kft. a Felhasználókról és az Megrendelőkről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhasználó és a Megrendelő ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Megrendelők igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Megrendelő számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A sütiket a Felhasználó illetve Megrendelő törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy az eBolt Kft. ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A Rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Megrendelő/Felhasználó használja az internetes áruházat, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és a Megrendelő tudomásul veszik, hogy az eBolt Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket, melyek lehetővé teszik az értékesítési eredményesség elemzését, követő sütiket, melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé, emellett vásárlási szokásokat követő sütiket, amelyek alapján a Felhasználó /Megrendelő személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket, amelyek a Felhasználó/Megrendelő áruház használati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket, amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el (pl. rendeléskövetés, eTallér gyűjtés). A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja az eBolt Kft., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés leadásához köteles az internetes áruházban a sikeres rendelésteljesítéshez szükséges adatokat megadni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy függetlenül attól, hogy a megrendelés leadását követően a Szerződés létrejön-e felek között, az eBolt Kft. a Megrendelő által megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat jogosult marketing- és statisztikai célokra felhasználni.

Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja az ?Adataim? menüpontban. Az adatai törlését Megrendelő e-mailben kérheti az info@ebolt.hu címre küldött kérelem elküldésével. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait eBolt Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

A Felhasználónak lehetősége van Hírlevélre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozást a Felhasználó érvényes e-mail cím megadásával teheti meg. A hírlevélre történő előfizetés bármikor lemondható a hírlevélben található ?Leiratkozás? linkre kattintva, vagy a www.ebolt.hu címen a ?Hírlevél? menüpontban. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait eBolt Kft. kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.
eBolt Kft. a Felhasználók és az Megrendelők tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. eBolt Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá. A Felhasználó illetve az Megrendelő tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek az eBolt Kft. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért az eBolt Kft. felelősséget nem vállal.

JOGSZABÁLYI ALAP

Jelen Adatvédelmi szabályzat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: ?Adatvédelmi törvény?), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban:?Ptk.?, a továbbiakban együttesen: ?Jogszabályok?). A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználó illetve az Megrendelő tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

Bármilyen, a Felhasználó vagy az Megrendelő és az eBolt Kft. között az Adatkezeléssel vagy a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt, és hatálybalépésének napja: 2015. november 2. napja

 

 


Bejelentkezés | Kosár | Sitemap | Súgó | Szolgáltatások | Akciók | Főoldal | Szállítási költségek táblázata | Hírlevél

eBolt Műszaki Áruház  |  e-mail: Levél küldés az ügyfélszolgálatnak  | 
Vevőszolgálat: Tel.: (06-1-) 88-99-222 (H-P 10-18 óráig)

Adatkezelési azonosítónk: 401-0001 | Nyilvántartási számunk: 5999/2007 CS

Átváltás a mobil verzióra!


A rendszert
fejlesztette
   Érvényesíthető
kedvezmények
   Elfogadott
bankkártyatípusok
   Elfogadott
utalványok
Areco Systems Kft. Euro Discount Club HVG Klubkártya AEGON Net Klub ShopMania Sodexo Pass Ticket Service utalvány